Niepełnosprawni

Niepełnosprawny w szkole

35Czy w szkole, w której się obecnie uczysz sa niepełnosprawni? Czy szkoła ta jest dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych? Pewnie zauważyłeś go na szkolnym korytarzu. Rozmawiał z innymi uczniami, śmiał się, komentował, żartował. Wyglądałby normalnie jak inni gdyby nie wózek, na którym jeździł. Inaczej sobie wyobrażałeś osoby niepełnosprawne. Myślałeś, że nie umieją się cieszyć życiem, że niepełnosprawność nie pozwala im w pełni funkcjonować, ze jest barierą nie do pokonania widzisz, jak bardzo się myliłeś. Niestety większość osób myśli stereotypowo. To smutne. Osoby niepełnosprawne są często pogodne i promienieją szczęściem. Dlaczego? Bo cieszą się z tego, co mają. Nauczyciele traktują wszystkich uczniów tak samo, wymagają o nich tych samych wiadomości, tej samej wiedzy. Pozwalają tym sposobem na to, że uczniowie niepełnosprawni mogą się poczuć jak inni i zapomnieć o swoim upośledzeniu. Po pewnym czasie także uczniowie przyzwyczajają się do nowego kolegi i traktują go tak, jak innych. Nie wszystkie szkoły jednak są przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Nie chodzi tu jednak o ludzi i ich zachowanie, ale wyposażenie szkoły lub raczej jego brak niestety brakuje specjalnych podjazdów na schodach, specjalnych łazienek, szerszych drzwi wejściowych czy ławek. Czy zawsze człowiek w pełni sprawni sprawdza się lepiej niż niepełnosprawny w sporcie, w nauce, w pracy czy w osiąganiu sukcesów? Panuje mylny stereotyp, ze niepełnosprawni ni mogą być na równi ze sprawnymi. Czy wózek inwalidzki przeszkadza? Nie. Niejednokrotnie zdarza się, ze niepełnosprawny jest mądrzejszy, ma doświadczenie, umie parę języków, Zan doskonale zagadnienia z wielu dziedzin, jest towarzyski i z łatwością nawiązuje kontakty. Nie może jednak znaleźć zatrudnienia. Pracodawcy boja się ponieść odpowiedzialność, dlatego wola mieć w swoim zespole tylko sprawnych pracowników. Często te żnie chcą modernizować swojego miejsca pracy, które trzeba by było przystosować do pracownika poruszającego się na wózku inwalidzkim. Trzeba by było zamontować specjalne wjazdy na schodach, osobne ubikacje, szersze drzwi i większe stanowiska pracy. Brak budżetu czy tez chęci jest powodem braku zatrudnienia niepełnosprawnych. Niestety dotyczy to także szkół: gimnazjów, liceum, szkół wyższych i uniwersytetów. Nie potrzeba wielu zmian, aby zmienić tak bardzo Zycie człowieka nie[pełnosprawnego oni naprawdę tego potrzebują, jest to dla nich ważne. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dowodem na to są rzeczy, które dokonują niepełnosprawni. To niesamowite a jednak możliwe. Niepełnosprawni mogą naprawdę wiele. Motywacją dla nich są marzenia oraz chęć robienia tego, co inni. Jeżdżący na wózkach Graja w koszykówkę, są specjalne turnieje i mistrzostwa. Naprawdę grający osiągają wspaniałe wyniki, mają talent, który odkryli po straceniu sprawności. Po olimpiadzie następuje paraolimpiada, w której udział biorą osoby niepełnosprawne. Uczestniczą one w wielu dyscyplinach, strzelnictwie, pływaniu, szermierce Osoby takie również biorą w turniejach tanecznych. Tańczą one tańce standardowe i latynoamerykańskie. Zdobywają puchary i medale, tytuły mistrzowskie i wysokie miejsca. Jest wiele osób, które tworzą, są artystami. Malują, rzeźbą, piszą poezję, wspaniałe historie i powieści. Uczą one e ten sposób szacunku do życia, tego, co straciły i pozwolą doceniać to, co z pozoru nieważne i małostkowe. Powstało wiele pouczających autobiografii, które opowiadał, ze niepełnosprawność jest dla nich darem, który pozwolił im odkryć na nowo życie i jego uroki. Traktują je, jako błogosławieństwo i znak od Boga a nie, jako przekleństwo.

Tagi: , , , , , ,

22 listopada 2010 Niepełnosprawni

Europa bez barier

36Europa przyjazna niepełnosprawnym powinna umożliwiać każdej osobie z niepełnosprawnością dostęp do komunikacji i budynków. Niepełnosprawni mają takie samo prawo do informacji, jak każdy inny człowiek. Powinni mieć równy dostęp do nowych technologii. UE zabiega, aby zlikwidować wszystkie bariery dzielące niepełnosprawnych z ludźmi sprawnymi. Chodzi tu o różnice społeczne, architektoniczne czy zatrudnieniowo-płacowe. Unia wspiera wszelkie inicjatywy, które mają służy poprawie otoczenia osób niepełnosprawnych. Wspólnota i jej państwa członkowskie podjęły stosowne działania, aby umożliwić niepełnosprawnym dostępność do otoczenie. Działania dotyczyły możliwości przemieszczania się przez niepełnosprawnych, znoszenia barier przestrzennych oraz dostępu do technologii. Postęp techniczny i informatyczny daje niepełnosprawnym wiele możliwości. Europejczycy sądzą, że dostępność otoczenia dla niepełnosprawnych w ich państwach jest na dość niskim poziomie. Jednocześnie ponad połowa obywateli UE stwierdza znaczną poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością w porównaniu z ostatnimi dziesięcioma laty. Badania mówią, że 60% osób niepełnosprawnych jest już w wieku poprodukcyjnym. Wynika z tego, że o obecnej sytuacji nie mają żadnej szansy na znalezienie i podjęcie pracy. Co czwarta rodzina w której jest osoba niepełnosprawna dotknięta jest biedą a co trzecia osoba niepełnosprawna nie posiada w swoim mieszkaniu ciepłej wody. Ponadto badania stwierdzają, że około 45% niepełnosprawnych nie może wykupić przepisanych im recept. Powodem jest bardzo trudna sytuacja materialna. Najwięcej niepełnosprawnych zamieszkuje tereny województw małopolskiego i lubelskiego. Mimo, że są w większości bezrobotni i nigdzie nie pracują, to tylko około 1% takich przypadków rejestruje małopolski urząd pracy. Osoby niepełnosprawne stanowią blisko 10% społeczeństwa Unii Europejskiej. W krajach unijnych nie ma jednoznacznej definicji niepełnosprawności, często nawet w jednym kraju stasowanych jest kilka definicji. Każdy kraj posiada również własny system stwierdzający o niepełnoprawności. Osoby posiadające status niepełnosprawnej w jednym kraju mogą mieć problemy z jego uzyskaniem w innym kraju członkowskim.

Tagi: , , , , , , , ,

22 listopada 2010 Niepełnosprawni

Integracja

37Obecna sytuacja rynkowa jest dla niepełnosprawnych bardzo niekorzystna. W świecie, którym stopnie kariery mierzy się osobowym spełnieniem, niezależnością finansową i wolnością, zupełnie innego znaczenia nabiera kwestia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wypracowane w latach osiemdziesiątych XX wieku wzorce upodmiotowienia niepełnosprawnych, to zdecydowanie za mało na obecne czasy. Powstaje coraz więcej organizacji, które w swojej misji mają pomaganie i opiekę niepełnosprawnym. Są to zarówno organizacje rządowe, jak i pozarządowe, kościelne i świecki. Środowiska osób niepełnosprawnych twierdzą, że pomoc ze strony państwa cały czas się zmniejsza, a dyskusje na temat zatrudnienia wywoływane są tylko przy okazji wzrostu tendencji konsumpcyjnych w czasach panowania gospodarki wolnorynkowej oraz oceny jednostek tylko i wyłącznie pod kontem finansów. Dzisiejsza sytuacja na rynku nastawiona jest na samodzielność, wykorzystanie zdobytych umiejętności przez pracownika. Potencjalni pracodawcy osób niepełnosprawnych obawiają się najczęściej, że tej samodzielności w tym przypadku może zabraknąć. Wzrost zatrudnienie osób niepełnosprawnych byłby doskonałym świadectwem, że żyjemy w społeczeństwie obywatelskim. Osoby niepełnosprawne również powinny barć udział w procesach decyzyjnych, mieć wpływ na to, co dzieje się w państwie. Niepełnosprawni mają pełne prawo wnoszenia swojego dorobku i wkładu w życie społeczne i kulturowe. Problemy z jakimi stykają się niepełnosprawni powinny być rozwiązywane na płaszczyźnie lokalnej. Odpowiedzialność za to spoczywa głównie na władzach lokalnych i samorządowych. Samorząd terytorialny powinien współpracować z organizacjami osób niepełnosprawnych, aby w jak najlepiej rozwiązywać i pomagać niepełnosprawnym obywatelom. To właśnie lokalna polityka wpływa na jakość życia niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o działania z zakresu edukacji, mieszkalnictwa, zatrudnienia, służby medycznej czy komunikacji. Agenda 22, czyli instruktaż w zakresie polityki na rzecz niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych przewiduje stworzenie takiego planu polityki, który pozwoli przestrzegać standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Na podstawy Agendy 22 miały duży wpływ zasady wynikające z prawa człowieka oraz przekonanie, że najlepszym sposobem na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych jest współpraca na poziomie władza lokalna i organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tagi: , , , , , , ,

18 listopada 2010 Niepełnosprawni

Niepełnosprawny w pracy

34Jak wygląda życie człowieka niepełnosprawnego, na co dzień? Czym się różni od naszego? Praktycznie niczym. Jest wielu niepełnosprawnych, którzy spędzają czas w domu bądź aktywnie. Zupełnie jak ludzie, którzy nie jeżdżą na wózkach Inwalidzkich. Przez lata niepełnosprawności nauczyli się oni wykonywać wiele czynności, które wbrew pozorom są nie do wykonania przy upośledzeniu nóg. Nic bardziej mylnego. Sami siadają na wózek, ubierają się, robią śniadanie. Przy odpowiednim wyposażeniu łazienki załatwiają sami potrzeby fizjologicznie, sami biorą prysznic, kąpią się. Ich mieszkanie różni się od naszych. Niżej zamontowane są klamki, szafki, niższe są meble, aby osoba nie miała żadnych problemów z dosięgnięciem czy też schowaniem danych rzeczy. Szersze są także korytarze i wejścia do pokoi czy kuchni, tak, aby mogła swobodnie przejechać wózkiem inwalidzkim. Osoby te robią to, co my- oglądają telewizje, piszą w Internecie, gotują i spełniają obowiązki domowe. Osoby niepełnosprawne są dobrymi matkami, ojcami. Świetnie wychowują i radzą sobie z dziećmi ucząc ich szacunku i tolerancji zarówno do osób pełno jak i niepełnosprawnych. Czy niepełnosprawny pracuje tak samo wydajnie i dobrze jak człowiek sprawny? Czy jest tak samo dobrym pracownikiem? Tak. Każdy marzy o pracy, która będzie rozwijać jego zainteresowania, będzie dawała mu zadowolenie i odpowiedni zarobek. Niestety niepełnosprawni mają gorszą sytuację, gdyż nie każdy pracodawca zgadza się na jego zatrudnienie. Powstało wiele akcji i fundacji mających na celu równy start osobom niepełnosprawnym, obiecano dopłaty pracodawcom i zapomogi, dotacje sytuacja się polepszyła, jednak nadal nie jest ona w pełni satysfakcjonująca. Stanowisko pracy różni się od tego, na jakim pracują pełnosprawni. Wymagane jest szersze biurko, także drzwi powinny być szersze a jeśli znajduje się na piętrze dodatkowa jest specjalistyczna winda i podjazd. Dla wielu pracodawców barierą do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika jest nieuzasadniona obawa, że dany człowiek się nie sprawdzi. Woli, więc nie ryzykować i zatrudnia pełnosprawnego. Niepełnosprawni nieraz mają lepsze doświadczenie, większe umiejętności na dane stanowisko niż nie jeden człowiek. Czy barierą musi być wózek, niepełnosprawność, kalectwo?

Tagi: , , , , , , ,

9 listopada 2010 Niepełnosprawni

O stronie

Bezsenność jest poważnym schorzeniem. Nie należy tego lekceważyć i w przypadku gdy występuje przez dłuższy okres należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Bezsenność jest przeważnie objawem niedyspozycji organizmu. Zdarza się, że jest ona wywołana jakimś ciężkim okresem w naszym życiu. Przykładem mogą tu być jakieś zmartwienia, stres, egzaminy, ciężka i odpowiedzialna praca lub jakaś sytuacja rodzinna. W przypadku wystąpienia bezsenności z powodu któregoś z tych przykładów to wtedy raczej nie należy kłaść się wcześnie spać. Przed zaśnięciem warto się zrelaksować. Można to uczynić na przykład poprzez słuchanie spokojnej muzyki, czytając książkę lub wziąć ciepłą relaksacyjną kąpiel. Niekiedy pomocne jest wypicie przed snem szklanki mleka. Ważne przy bezsenności jest również jedzenie lekkich kolacji. Ciężkostrawne potrawy na pewno nam nie pozwolą szybko zasnąć. W ogóle ostatnią część dnia, czyli po kolacji, powinno się spędzać w spokoju. Nie zadręczać się jakimiś stresującymi myślami i nie wdawać się w rodzinne awantury. Trudno chyba znaleźć osobę, która nie cierpiałaby od czasu do czasu na ból głowy. Reklama: