Podłoze genetyczne

50Niektóre teorie mówią o tym, że zjawisko słuchu doskonałego zawdzięcza się istnieniu u wybranej grupy ludzi określonych genów. Uniwersytet Kalifornijski od kilku lat prowadzi poszukiwania nad genem odpowiedzialnym za rozwój tej niebywałej umiejętności. Badania polegały między innymi na wypełnieniu specjalnych ankiet przez blisko 600 uczniów amerykańskich szkół muzycznych. Wyniki badań wykazały, że blisko 15% osób podało, że cieszy się słuchem absolutnym, a ponad 50% wskazało, że ma krewnych z doskonałym słuchem. Jeśli chodzi o wiek rozpoczęcia edukacji muzycznej, prawie połowa z badanych uczniów rozpoczęła naukę przed ukończeniem 4 roku życia, a około 30% osób rozpoczynających naukę w wieku 4-6 lat podało, że posiada słuch absolutny. Po wnikliwej analizie danych ustalono, że rzeczywiście istnieje gen warunkujący słuch absolutny, a ponadto, że jest on genem dominującym. Wysunięto również przypuszczenie, że korzystne predyspozycje genetyczne są podstawą do rozwoju słuchu absolutnego, a większą miarę odgrywają czynniki środowiskowe, czyli głównie dość wczesne podjęcie edukacji muzycznej. Każda osoba ze słuchem absolutnym powinna mieć umożliwiony pełny rozwój słuchu relatywnego. To niezbędna umiejętność, którą trzeba posiąść, by prawidłowo funkcjonować w świecie muzyki. Dla takich ludzi należy specjalnie stworzyć odpowiedni program kształcący słuch. Mogłoby to polegać na zebraniu osób posiadających doskonały słuch na jak najwcześniejszym etapie muzycznej edukacji. Główną rolę na tym etapie musieliby odegrać pedagodzy z podstawowych szkół muzycznych. Selekcję najlepiej przeprowadzić na podstawie różnego typu testów, a na poziomie szkół muzycznych II stopnia i uczelni wprowadzić egzaminy wstępne. Okaże się to niebywale pomocne w dalszym etapie kształcenia, by skierować odpowiednie osoby do oddzielnych grup, gdzie mogłyby realizować właściwy tylko dla nich program kształcenia słuchu. Uczniowie uczestniczyliby wówczas w osobnych i odpowiednio zorganizowanych i zaplanowanych zajęciach, doskonale wpływających na rozwój ich zdolności. Dzięki takiemu rozwiązaniu, z pewnością udałoby się uniknąć takich sytuacji, gdzie słuch absolutny staje się dla muzyka przeszkodą. Niektórzy badacze twierdzą, że dzięki specjalnemu treningowi można uzyskać słuch doskonały. Niemiecki psycholog Meyer, pod koniec XIX wieku przeprowadził właśnie takie ćwiczenia na sobie i swoim znajomym. Jego wynik był imponujący – uzyskał ponad 60% prawidłowych, trafnie rozpoznając dźwięki fortepianu. Jednakże, gdy zaprzestał ćwiczeń, jego zdolności co do zapamiętywania wysokości dźwięki całkowicie znikły. Inne doświadczenie, przeprowadzone w latach 80. XX wieku przez profesora Miyazaki wykazały, że warunkiem uzyskania słuchu absolutnego jest rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej już od najwcześniejszych lat. Dużo naukowców zgadza się również ze stwierdzeniem, iż istnieje granica wiekowa, której przekroczenie znacznie zmniejsza szanse osiągnięcia słuchu doskonałego. Podobno wiek sześciu lat jest tą magiczną barierą. Na potwierdzenie tej hipotezy, trzech naukowców z Uniwersytetu w Queen przeprowadziło eksperyment. Uzyskane wyniki udowodniły że wiek 5-6 lat jest najbardziej korzystny dla rozwoju słuchu absolutnego.

Tagi: , , , , , , ,

21 września 2010 Choroby, Pielęgnacja

O stronie

Bezsenność jest poważnym schorzeniem. Nie należy tego lekceważyć i w przypadku gdy występuje przez dłuższy okres należy zwrócić się o pomoc do lekarza. Bezsenność jest przeważnie objawem niedyspozycji organizmu. Zdarza się, że jest ona wywołana jakimś ciężkim okresem w naszym życiu. Przykładem mogą tu być jakieś zmartwienia, stres, egzaminy, ciężka i odpowiedzialna praca lub jakaś sytuacja rodzinna. W przypadku wystąpienia bezsenności z powodu któregoś z tych przykładów to wtedy raczej nie należy kłaść się wcześnie spać. Przed zaśnięciem warto się zrelaksować. Można to uczynić na przykład poprzez słuchanie spokojnej muzyki, czytając książkę lub wziąć ciepłą relaksacyjną kąpiel. Niekiedy pomocne jest wypicie przed snem szklanki mleka. Ważne przy bezsenności jest również jedzenie lekkich kolacji. Ciężkostrawne potrawy na pewno nam nie pozwolą szybko zasnąć. W ogóle ostatnią część dnia, czyli po kolacji, powinno się spędzać w spokoju. Nie zadręczać się jakimiś stresującymi myślami i nie wdawać się w rodzinne awantury. Trudno chyba znaleźć osobę, która nie cierpiałaby od czasu do czasu na ból głowy. Reklama: lenacor.pl/o-nas/ https://www.papilot.pl/ginekolog/podpaska-kontra-tampon-obalamy-mity,9949,1